Project FLORA NOIA

Finished : 02/10/2019

Dự án: Flora Novia

Địa điểm: Phạm Văn Đồng, P.Linh Tây, TP.Thủ Đức

Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long

Thầu chính: An Phong (Block A) - Nam Khang (Block B)

Thời gian thi công: 2019

Hạng mục chống thấm: Chống thấm mái: Màng Evalon, Winluck, Vải địa Komix 38