Project APEC MANDALA WYMDHAM MŨI NÉ

Finished : 07/10/2020

Dự án: APEC MANDALA WYMDHAM MŨI NÉ

Địa điểm: Xã Hòa Thắng, TP Phan Thiết, Bình Thuận

Chủ đầu tư: Công Ty CP Châu Á Thái Bình Dương – Tập đoàn Apec

Thầu chính: Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây dựng Ricons

Thời gian thi công: 2020-2021

Hạn mục chống thấm: Tầng hầm , hố pít , bể nước sinh hoạt, PCCC ; khu vệ sinh, ban công, mái.

Sản phẩm chống thấm: Waterstop V-250, Maxseal Super Grey, Smartflex; Mesterseal 540, Mesterseal 5000, Hyperstop DB- 2015