Project CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG KIẾN TRÚC NHÀ XƯỞNG F12 LÔ F&M

Finished : 07/10/2020

Dự án: CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG KIẾN TRÚC NHÀ XƯỞNG F12 LÔ F&M

Địa điểm: Lô M1 và lô F , KCN Quang Châu, xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Fuhong Precision Component (Bắc Giang)

Thầu chính: Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây dựng Ricons

Thời gian thi công: 2020

Hạn mục chống thấm: Nhà vệ sinh, mái.

Sản phẩm chống thấm: Smartflex, màng Lemax - Italia