Project NHÀ Ở CAO TẦNG ANLAND LAKE CT6

Finished : 09/10/2020

Dự án: NHÀ Ở CAO TẦNG TẠI LÔ ĐẤT KÝ HIỆU CT6

Địa điểm: Khu đô thị mới Dương nội, Hà Đông, Hà Nội.

Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Nam Cường Hà Nội

Thầu chính: Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây dựng Ricons

Thời gian thi công: 2020

Hạn mục chống thấm: Mái, lô gia ban công khu ẩm ướt.

Sản phẩm chống thấm: Smartflex, Polyurethane KP-NT, Primer KP-L