Project KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI ĐẠI PHƯỚC

Finished : 02/12/2020

Dự án: KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI ĐẠI PHƯỚC

Địa điểm: Xã Đại Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

Chủ đầu tư: DIC Group

Thầu chính: Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây dựng Ricons

Thời gian thi công: 2020

Hạn mục chống thấm: Biệt tự đơn lập. Sản phẩm chống thấm: Maxseal Super, Smartflex, Sikatop Seal 107