Project NAM CƯỜNG VILLA

Finished : 08/10/2020

Dự án: NHÀ Ở THẤP TẦNG LÔ A,B,C,D - PHÂN KHU A, KHU ĐÔ THỊ MỚI DƯƠNG NỘI

Địa điểm: Khu đô thịDương Nội, Hà Đông, Hà Nội

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội

Thầu chính: Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây dựng Ricons

Thời gian thi công: 2020

Hạn mục chống thấm: Nhà vệ sinh, lô gia, má chéo, khu ẩm ướt.

Sản phẩm chống thấm:  Smartflex, Maxseal super Grey