Project VIGLACERA TOWER

Finished : 14/05/2015

Dự án: VIGLACERA TOWER

Ðịa điểm: Số 1 Đại Lộ Thăng Long, P. Trung Hòa, Hà Nội

Chủ Đầu Tư: VIGLACERA

Thầu chính: Coteccons

Giá trị: 1.996.088.500 Đ

Hạng mục chống thấm: Bể nước thải, Bể nước, Toilet, Ban công,…

Sản phẩm chống thấm: Smartflex, Kova CT 11A, …