Project TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Finished : 31/05/2017

Dự án: TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Ðịa điểm: Khu Bến Hải, P. 5, Q. GV, TP. HCM

Chủ Đầu Tư: TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

 Thầu chính: Unicons

Thời gian thi công: 2017

Hạng mục chống thấm: Bể tự hoại, Bể nước, Hố thang máy, Sân vườn, Toilet, Ban công, Bồn hoa, Mái,…

Sản phẩm thi công: SmartFlex, Maxseal Super, Sopralene Flam 180, Sopralene Flam 180 GR, PVC Waterstop, Bentonite Hyperstop DB,…