Project FLORA FUJI

Finished : 13/06/2017

Dự án: FLORA FUJI

Ðịa điểm: Phước Long B, Q. 9, TP. HCM

Chủ Đầu Tư: NAM LONG GROUP

 Thầu chính: Nam Khang, An Phong

Thời gian thi công: 2016 - 2017

Hạng mục chống thấm: Toilet, Bồn hoa, Sân thượng, Sê nô, Mái,…

Sản phẩm thi công: SmartFlex, Evalon, Winluck 30mm,…