Project REGINA GD6

Finished : 25/09/2019

Dự án: Regina Miracle International VietNam - Nhà máy D

Địa điểm: KCN Visip Hải Phòng - Thủy Nguyên - Hải Phòng

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons

Thầu chính: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons

Thời gian thi công: 2018 - 2019

Hạng mục chống thấm: + Hố thang máy, bể tự hoại, bể tách dầu: Maxseal Super
                                      + NVS, sê nô, ngoài bể nước, gia cố mạch ngừng: SmartFlex
                                      + Xử lý mạch ngừng: PVC V200, DB 2015
                                      + Mái tum: Formak 629