Project THẠCH BÀN LAKE SIDE

Finished : 07/12/2019

Dự án: Khu Nhà Ở Thạch Bàn Lakeside

Địa điểm: Xã Thạch Bàn, Q.Long Biên, TP.HN

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tập đoàn Thạch Bàn

Thầu chính: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Central

Thời gian thi công: 2019

Hạng mục chống thấm: Chống thấm lô TT1,TT2,BT1,BT2, BT3