Project HOPE RIVERSIDE

Finished : 18/09/2019

Dự án: Khu Nhà Ở Xã Hội Tại Ô Đất Ký Hiệu B8.NXH

Địa điểm: Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, TP.HN

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Phát triển nhà Phúc Đồng

Thầu chính: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Central

Thời gian thi công: 2019

Hạng mục chống thấm: Chống thấm hầm và mái