Dự án GRAND WORLD PHÚ QUỐC

Hoàn thành : 08/04/2020

Dự án: GRAND WORLD PHÚ QUỐC

Địa điểm: Xã Gành Dầu, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

Chủ đầu tư: Sun Group Phú Quốc

Thầu chính: Công ty Cổ phần Xây dựng Central

Thời gian thi công: 2020

Hạn mục chống thấm: Bể bơi, mái , Đài phun nước, PCCC.

Sản phẩm chống thấm: Quickseal 104, Smartflex, Mariseal 270 Grey; Sikagrout 214-11; Sikagrout GP