Dự án A CHAU BANK (ACB) Office Building

Hoàn thành : 21/08/2017

Dự án:  A CHAU BANK (ACB) Office Building

Ðịa điểm: 444A-446 Cách Mạng Tháng Tám, P11, Q3, Tp Hồ Chí Minh

Chủ Đầu Tư: Ngân Hàng Á Châu (ACB)

 Thầu chính: UNICONS

Hạng mục chống thấm: Tầng hầm, Bể nước, Bể tự hoại, Toilet, Bồn hoa, Mái,…

Sản phẩm thi công: Smartflex, Maxseal Super., MIWA SPU 311, Bitumode Beta 4mm, Winluck 50mm, PVC Waterstop, Bentonite Hyperstop DB,…