Dự án HO TRAM STRIP

Hoàn thành : 18/08/2011

Dự án: HO TRAM STRIP

Ðịa điểm: Bà Rịa, Vũng Tàu

Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH Dự Án Hồ Tràm HTP

 Thầu chính: COTECCONS

Thời gian thi công: 2010 - 2015

Hạng mục chống thấm: Tầng hầm, Bể nước, Bể Dầu, Toilet, Mái,…

Sản phẩm thi công: SmartFlex, Maxseal Super., Bitumode, PVC Waterstop, Bentonite Hyperstop,…