Dự án NHÀ GA HÀNG HÓA CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ TÂN SƠN NHẤT

Hoàn thành : 16/03/2011

Dự án: NHÀ GA HÀNG HÓA CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ TÂN SƠN NHẤT

Ðịa điểm: Đại lộ Đông Tây, P. 16, Q. 8, TP. HCM

Chủ Đầu Tư: Tổng Công Ty Cảng Hàng Không Việt Nam

Thầu chính: Coteccons

Thời gian thi công: 2010

Hạng mục chống thấm: Mái, cách âm, cách nhiệt,…

Sản phẩm thi công: Elastophene Flam 2.2, Winluck….