Dự án THE SUN VILLA

Hoàn thành : 17/11/2011

Dự án: THE SUN VILLA

Ðịa điểm: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Chủ Đầu Tư: SunGroup

 Thầu chính: Unicons

Thời gian thi công: 2010

Hạng mục chống thấm: Tầng hầm, Sân thượng, Mái,…

Sản phẩm thi công: SmartFlex, Maxseal Super., PVC Waterstop, Bentonite Hyperstop,…