Dự án THE PEGASUS PLAZA

Hoàn thành : 09/03/2012

Dự án: THE PEGASUS PLAZA

Ðịa điểm: P. Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai

Chủ Đầu Tư: Toàn Thịnh Phát

Thầu chính: Toàn Thịnh Phát

Thời gian thi công: 2011

Hạng mục chống thấm: Tàng hầm, Bể nước ngầm, Hố thang máy, Bể nước, .…

Sản phẩm thi công: SmartFlex, Maxseal Super., PVC Waterstop, Bentonite Hyperstop,…