Dự án MARRIOTT HOTEL HA NOI

Hoàn thành : 16/05/2013

Dự án: MARRIOTT HOTEL HA NOI

Ðịa điểm: Đường số 7, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội.

Chủ Đầu Tư: Bitexco Group

 Thầu chính: COTECCONS

Thời gian thi công: 2012

Hạng mục chống thấm: Lắp đặt bang cản nước cho mạch ngừng,…

Sản phẩm thi công: PVC Waterstop, Bentonite Hyperstop,…