Dự án POUCHEN PROJECT KINDERGARTEN

Hoàn thành : 18/09/2013

Dự án: POUCHEN PROJECT KINDERGARTEN

Ðịa điểm: Đồng nai

Chủ Đầu Tư: POUCHEN Việt Nam

 Thầu chính: Công ty CP Nhà Gió Và Nước

Thời gian thi công: 2012

Hạng mục chống thấm: Mái sân vườn, Toilet, Khe lún, Hệ thống thoát nước cho mái sân vườn,…

Sản phẩm thi công: SmartFlex, Sopralene Flam 180, Versicell, Vải trồng cây KOMIX 38,…