Dự án TERRACOTTA RESORT & SPA ĐÀ LẠT

Hoàn thành : 14/11/2012

Dự án: TERRACOTTA RESORT & SPA ĐÀ LẠT

Ðịa điểm: 7.9 – Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm, P. 3, TP. Đà Lạt

Chủ Đầu Tư: Công Ty CP Bốn Mùa Tuyền Lâm

Thầu chính:

Thời gian thi công: 2012

Hạng mục chống thấm: Hồ bơi, Hồ nước, Mái, Sê nô,…

Sản phẩm thi công: SmartFlex, Sopralene Flam 180, PVC Waterstop, Bentonite Hyperstop,…