Dự án MASTERI THẢO ĐiỀN

Hoàn thành : 13/07/2016

Dự án: MASTERI THẢO ĐiỀN

Ðịa điểm: 159 Xa Lộ Hà Nội, P. Thảo Điền, Q. 2, TP. HCM

Chủ Đầu Tư: Techcomdeveloper

 Thầu chính: Coteccons

Thời gian thi công: 2014 - 2016

Hạng mục chống thấm: Tầng hầm, Bể tự hoại, Bể nước, Toilet, Ban công, Bồn hoa, Mái,…

Sản phẩm thi công: SmartFlex, Maxseal Super, Formark 629, PVC Waterstop, Bentonite Hyperstop DB,…