Dự án FLC GOLF SAM SON

Hoàn thành : 21/07/2016

Dự án: FLC GOLF SAM SON

Ðịa điểm: Xã Quảng Cư, Sầm Sơn Thanh Hóa

Chủ Đầu Tư: FLC

Thầu chính:

Hạng mục thi công: Chống thấm Mái, Lắp Versicell, Vải trồng cây KOMIX 38,…

Sản phẩm chống thấm: Bitumode, Versicell, Vải trồng cây,…