Dự án MASTERI VILLA NAM AN KHÁNH

Hoàn thành : 10/05/2017

Dự án: MASTERI VILLA NAM AN KHÁNH

Ðịa điểm: Xã Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội

Chủ Đầu Tư: Techcomdeveloper

 Thầu chính: Unicons

Thời gian thi công: 2016

Hạng mục chống thấm: Bể nước, Toilet, Ban công, Bồn hoa, Mái,…

Sản phẩm thi công: SmartFlex, PVC Waterstop, Bentonite Hyperstop DB,…