Dự án PREMIER PHU QUOC

Hoàn thành : 14/06/2017

Dự án: PREMIER PHU QUOC

Ðịa điểm: Phú Quốc

Chủ Đầu Tư: SUNGROUP

 Thầu chính:

Thời gian thi công: 2016 – 2017

Hạng mục chống thấm: Hồ bơi, Toilet, Ban công, Bồn hoa, Mái,…

Sản phẩm thi công: SmartFlex, PVC Waterstop, Bentonite Hyperstop,…