Dự án BA NA HILL MOUNTAIN RESORT

Hoàn thành : 16/05/2017

Dự án: BA NA HILL MOUNTAIN RESORT

Ðịa điểm: Hòa Ninh, Hòa Khánh, Đà Nẵng

Chủ Đầu Tư: Sungroup

 Thầu chính:

Thời gian thi công: 2016 - 2017

Hạng mục chống thấm: Toilet, Ban công, Khu vực ẩm ướt, Mái bằng, Mái dốc…

Sản phẩm thi công: Smartflex, KOMIX TAPE 15, Bentonite Hyperstop DB,…