Dự án URBAN H6-3

Hoàn thành : 04/07/2018

Dự án: Urban H6-3

Địa điểm: Phú Mỹ Hưng, Q7, TP.HCM

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng

Thầu chính: Công ty TNHH XD DV Kỹ thuật Viễn Đông (Vicons)

Thời gian thi công: 2020 - 2021

Hạng mục chống thấm: + Bể nước, bể tự hoại, mương nước, hố pit, p.bơm, NVS, ram dốc, p.giặt, ban công, bồn hoa: Masterseal 540
                                      + Mái, sàn trệt: màng PET