Dự án KENTON RESIDENCE

Hoàn thành : 01/09/2010

Dự án: KENTON RESIDENCE

Ðịa điểm: Đường Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiểng, Huyện Nhà Bè, TP. HCM

Chủ Đầu Tư: Công Ty CP ĐT XD TÀI NGUYÊN

Thầu chính: COTECCONS, HÒA BÌNH

Hạng mục chống thấm: Tầng hầm,…

Sản phẩm thi công: Maxseal Super, PVC Waterstop, Bentonite Hyperstop